statydinti

statydinti
statýdinti (-yti), -ina, -ino K, Š, Rtr, , 1. cur. statyti 1: Statýdinti statinę alaus NdŽ. 2. cur. statyti 3: Statýdinti prie durų NdŽ. Ir statydino žalnierių eiles Bb1Mak6,33. 3. NdŽ cur. statyti 5: Statýdink naujus staldus J. Ponas tiltą statýdina J.Jabl. Vytautas statydino įvairiose vietose Lietuvos bažnyčias A1884,22. | refl. tr. NdŽ, 1: Mes namų nesistatýdinam, neturim pinigų Mrj. Didžioji Lietuvos dvarininkų dalis sau rūmus statydinosi, sekdami klasicizmo stiliumi . Miestuose labai geros mokama statydinties krosnys J.Jabl. 4. cur. statyti 7: Statýdino surbėles be reikalo J. | refl. tr.: Taures statydintis norėdamas, [gali] su pasitikėjimu manęspi kreiptisi LC1885,13. 5. cur. statyti 13: Statýdinti prie darbo NdŽ. 6. NdŽ cur. statyti 15. 7. NdŽ cur. statyti 18. 8. refl. cur. statyti 20 (refl.): Ponu statýdinasi NdŽ.
◊ pilìs statýdinti ant smė̃lio tuščiai svajoti: Buvau jum kurčias. Aklas jum buvau. Statydinau pilis ant smėlio B.Sruog.
\ statydinti; atstatydinti; įstatydinti; išstatydinti; pastatydinti; perstatydinti; pristatydinti; užstatydinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • statydinti — statýdinti vksm. Nãmą statýdina dùkteriai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atstatydinti — 1. KŽ cur. atstatyti 4: Daba pradeda atstatydyt [nugriautus paminklus] Mšk. | refl. KŽ: Daba Kražiai atsistatydina labai Krž. 2. KŽ cur. atstatyti 9. | refl. Š, Rtr, KŽ: Ministrų kabinetas atsistatydino rš. Pasiryžo net atsistatydinamą prašymą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išstatydinti — KŽ cur. išstatyti 9: Paskui išstatydino kleboniją ir kitas reikalingas triobas TS1900,9. | refl. tr. Ser, KŽ: Išsistatydinau sau namus Š. statydinti; atstatydinti; įstatydinti; išstatydinti; pastatydinti; perstatydinti; pristatydinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastatydinti — KŽ cur. pastatyti: 1. N, NdŽ. 2. Klaupkitės ir melskitės šito auksino abrozo, kurį karalius Nebukadnezar pasodindino (paraštėje pastatydino) BBDan3,5. ║ Karalius tiems lauke buvo pastatydinęs didelę bačką pyvo Sch171. 3. LL318, Š, Plt cur.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perstatydinti — perstatydinti; Ser cur. perstatyti 2. statydinti; atstatydinti; įstatydinti; išstatydinti; pastatydinti; perstatydinti; pristatydinti; užstatydinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pildinti — 1 pìldinti, ina, ino cur. pilti. 1. pilstant gaminti: Seniau žmonys pìldino pieną rūgštimams – acto nežinojo, o su parūgoms rūgštindavo Šts. 2. CII896 kasdinti, statydinti: Pilis kryžeiviai kožno[je] apygardo[je] pildino S.Dauk. 3. įpareigoti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pristatydinti — pristatydinti; Ser cur. pristatyti. | refl. Ser. statydinti; atstatydinti; įstatydinti; išstatydinti; pastatydinti; perstatydinti; pristatydinti; užstatydinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • statydinimas — sm. (1) → statydinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taisyti — taisyti, taĩso, taĩsė K, Š, Rtr, FrnW, KŽ; H161, R, MŽ, Sut, I, L 1. tr. SD169, K šalinti gedimus, daryti ką vėl tinkamą naudotis: Taisyk, kas pagedęs J. Pataisęs, kas buvo taisytina, ėmiau dalgį plakti J.Jabl. Trobesiai apleisti, daug taisyti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užstatydinti — užstatydinti; Ser cur. užstatyti: 1. NdŽ. 2. Ir ant viršaus tų šarvų jis užstatydino ištašytus akrūtus Bb1Mak13,29. 3. cur. užstatyti 13: Užstatydinti kieno daiktus, brangumus I. statydinti; atstatydinti; įstatydinti; išstatydinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”